Επιλέξτε τύπο καταχώρισης

Το sexaki μόλις έκανε έναρξη της λειτουργίας του.

Όλα τα πλάνα είναι δωρεάν για τους πρώτους 3 μήνες!

Δωρεάν

Free

Per Listing

 • icon-cross Duration : 90 days
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-cross Video
 • icon-cross Business Tagline
 • icon-check Location
 • icon-cross Website
 • icon-cross Social Links
 • icon-cross FAQ
 • icon-cross Price Range
 • icon-cross Tags/Keywords
 • icon-cross Business Hours
 • icon-cross Menu
 • icon-cross Announcement
 • icon-cross Deals-Offers-Discounts
 • icon-cross Hide competitors Ads
 • icon-cross Events
 • icon-cross Lead Form
 • icon-cross Hide Google Ads
Basic

Free

Per Listing

 • icon-cross Duration : 180 days
 • icon-check Map Display
 • icon-check Contact Display
 • icon-check Image Gallery
 • icon-check Video
 • icon-cross Business Tagline
 • icon-check Location
 • icon-check Website
 • icon-check Social Links
 • icon-cross FAQ
 • icon-cross Price Range
 • icon-check Tags/Keywords
 • icon-cross Business Hours
 • icon-cross Announcement
 • icon-cross Deals-Offers-Discounts
 • icon-check Hide competitors Ads
 • icon-check Events
 • icon-check Lead Form
 • icon-check Hide Google Ads